กิจกรรมมหกรรมวิชาการ (โครงงานวิทยาศาสตร์)

          14-15 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานจัดโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home งานมหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวันราธิวาส ครู กศน.ในจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตลอดจนนักเรียน นักศึกษากศน.จ. นราธิวาส กศน.จ.ปัตตานี และกศน.จ.ยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Loading
100%

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม 

รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอสายบุรี (ตู้อบลมร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน)

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.อำเภอ รือเสาะ (เครื่องสับหญ้า save world)

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กศน.อำเภอ ยะรัง (เครื่องหั่นซอยหอมแดง)

 

 

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมขยะ

รางวัลชนะเลิศ กศน.อำเภอ สุไหงปาดี (บล๊อกปูนจากขยะพลาสติก)

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.อำเภอ แว้ง (กระถางชีวภาพจากกากมะพร้าว)

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กศน.อำเภอ สุคีริน  (อุปกรณ์ตัดเปลือกมะพร้าว)

 

         ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ และเป็นกำลังใจให้ ทีม กศน.อำเภอรือเสาะ ที่จะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของชาว กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษารังสิต กทม. ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565 

        ซึ่งนอกจากโครงงานแล้วยังจะมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้และชมท้องฟ้าจำลอง ซึ่งท้องฟ้าจำลองที่จังหวัดนราธิวาสมีขนาดใหญ่สุดของภาคใต้ และมีระบบการฉายที่ทันสมัย อย่างโดยนักเรียน นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: