ประชุมเตรียมความพร้อม สอบพนักงานราชการ

        18 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมสุริยะวิถี ชั้น 3 อาคารดาราศาตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าประชุมพร้อมกัน.. เพื่อให้การจัดการประเมินฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น