ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวซูลา มะนา จัดทำโครงการชวนน้อง ส่องฟ้าหาดาว ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องท้องฟ้าจำลอง โดยมี นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานและเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 128 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าผ่านเครื่องมือดาราศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถจินตนาการด้วยตนเอง

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: