ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รอง ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 เมษายน 2566

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี  กับว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น