ประชุมกรมส่งเสริมการเรียนรู้

0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทฯ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่อง ETV Channel  เรื่อง พิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: