วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

     โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ได้เข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส คณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้ต้อนรับและมอบความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ 

1.การเข้าชมท้องฟ้าจำลอง 

    ภายในโดม นั้นมีดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยดวงดาวส่วนใหญ่พี่ๆเจ้าหน้าที่ ได้แนะนำและมอบความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์ แก่น้องๆ ทำให้น้องๆ มีความตื่นเต้นที่ได้รู้จักดวงดาวเหล่านั้น ทำให้ไม่น่าเบื่อในการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์อีกต่อไป

2.เครื่องเล่นวิทยาศาสตร์

  เครื่องเล่นวิทยาศาสตร์นี้ ทางสูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้นำเครื่องเล่นหลายรูปแบบมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฃสมองในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งยังมอบความสนุกด้วย

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: