ค่ายกิจกรรมโรงเรียนอาซิสสถาน

   24 – 25 พ.ย. 2566
          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย และนางสาวซูรีนา สาแม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์ และคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียน มูลนิธิอาซิซสถาน อ.นาประดู่ จ.ปัตตานี ณ รีสอร์ท ดี อามาน อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมบรรยายความรู้ดาราศาสตร์พื้นฐาน กิจกรรมการใช้กล้องและการสังเกตดาวเคราะห์บนท้องฟ้า กิจกรรมบูรณาการดาราศาสตร์กับอิสลาม และกิจกรรมทรงกลมท้องฟ้า

ใส่ความเห็น