วันเด็กสัญจร – สนุกคิดสไตล์วิทย์

13 มกราคม 2567

  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ได้จัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และศูนย์การเรียนรู้ TK Park เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

 

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

 

 

 

ใส่ความเห็น