โครงการพัฒนาบุคลากร >พนักงานราชการ

21 ธันวาคม 2566

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ปิยนุช อินนุรักษ์ นักจัดการทั่วไป และ น.ส.นาซูลา มะนา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาใต้ ณ  โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ใส่ความเห็น