รำลึกพระคุณครู ผู้นำทางชีวิต

16 มกราคม 2567

          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้จัดงานเข้าชมท้องฟ้าจำลอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณและลูกหลาน เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2567

“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น