จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เชื่อมสัมพันธ์ชาว กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0

31 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เชื่อมสัมพันธ์ชาว กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โครงการในครั้งนี้ไปกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “คือ กศน.” และกิจกรรมออกแบบโลโก้ประเภท letter Form logo โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา กศน.
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับ นักศึกษา กศน. ได้มีเวทีแสดงศักยภาพในด้านต่าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านช่องทางไลฟ์สดเฟสบุ๊คแฟนเพจ ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: