การประกาศผลการประกวด “เรื่องเล่านิทานดาว” ผ่านทางไลฟ์สด

27 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ดำเนินการประกาศผลการประกวด “เรื่องเล่านิทานดาว” ผ่านทางไลฟ์สด เพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุ อุบลน้อย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิกสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายสถาพร สัตยารักษ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองยะลา เป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

ใส่ความเห็น