เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางสาว ชฎาภรณ์  ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 ในวัน พุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: