Month: January 2023

ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์

#บอกต่อกิจกรรมดีๆ ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่วต่อความรัก แบ่งปันความสุขระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมนิทรรศการ ดนตรี กวี ศิลป์ ณ ห้องแห่งจินตนาการ พร้อมกิจกกรมไลฟ์สด ตั้งแต่เวลา 09.00...

ส่องฟ้า หาดาว

ชวนน้องส่องฟ้า หาดาว     การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการคิดและการทำงานแบบร่วมมือ รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แยกแยะข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้สอนและป้อนความรู้ ให้กลายเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง...

เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  ในการนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมคลีนิกให้คำปรึกษา ในวันที่ 18...

โครงการศว.นราธิวาส ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย ผู้จัดโครงการ...

ประเมิน กศน.ดีเด่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ได้แก่1.นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2.นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม ครู3.นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง...

เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

              เชิญชวนผู้ที่สนใจ พาลูกๆ หลานๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีกิจกรรมวันเด็กตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์...

ประชาสัมพันธ์หางาน

                กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ได้ที่ LINK:bit.ly/3jA8vo8 และ Scan QR code ด้านล่างนี้ หรือผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://forums.office.com/r/VyxQ77nsVy...

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร "กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ลอดคล้องกับ PA " สำหรับข้าราชการครู ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...

เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

/*! elementor - v3.9.2 - 21-12-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางสาว ชฎาภรณ์  ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป...