เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มกราคม 2566

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  ในการนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมคลีนิกให้คำปรึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 05.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส  

ใส่ความเห็น