ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์

#บอกต่อกิจกรรมดีๆ ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์
ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่วต่อความรัก แบ่งปันความสุข
ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
 
1.กิจกรรมนิทรรศการ ดนตรี กวี ศิลป์ ณ ห้องแห่งจินตนาการ พร้อมกิจกกรมไลฟ์สด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
2. กิจกรรมจดทะเบียนสมรส พร้อมถ่าย Pre Wedding บรรยากาศ ท้องฟ้าจำลอง ศว.นราธิวาสวาส (ฟรี)
 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หรือติดต่อโทรศัพท์ : 073-530837 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

จดทะเบียนกับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษานราธิวาสดีอย่างไร ?

ใส่ความเห็น