ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข กับวันแห่งความรัก ในกิจกรรมความรัก & ความสุข แห่งมอลมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย ผู้จัดโครงการ และนางสาวลักขณา  เส้นสีแดง นักประชาสัมพันธ์ ผู้จัดโครงการร่วม และบุคลากร ศว.นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมจดทะเบียนสมรส (นอกสถานที่)

มอบของที่ระลึกให้คู่สมรส

รับชมท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ (ฟรี)

ถ่ายพรีเวดดิ้งคู่บ่าวสาว บรรยากาศห้องท้องฟ้าจำลอง

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ   นายอำเภอเมืองนราธิวาส ประธานในพิธีเปิด พร้อมให้ความรู้ในด้านกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส เพื่อส่งเสริมให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องแสงแห่งจินตนาการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น