พัฒนาเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ (Young Science Artist )

0

 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย และบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการพัฒนาเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ (Young Science Artist) ในช่วงเทศการแห่งความรัก ภายใต้  concept “ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์” ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรม Work Shop ของคุณครู ศิลปิน ด้วยสี อะคลิลิก กิจกรรม Work Shop ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยสีช๊อร์ค และระดับมัธยมศึกษาด้วยสีน้ำ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ และกิจกรรมเปิดบ้านชมนิทรรศการ มีภาพวาดงานศิลปะมากมายในการจัดแสดง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบ นอกระบบ ทุกสังกัด และเยาวชนได้แสดงทักษะและฝีมือด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมมีทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ และการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องแสงแห่งจินตนาการ กิจกรรมดนตรีกวี ศิลป์ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บรรยากาศกิจกรรม Work Shop ของคุณครู ศิลปิน และ นักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้คุณครูที่ร่วมกิจกรรม Work Shop  

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม Work Shop  

นิทรรศการ ศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการดนตรี กวี ศิลป์

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: