เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวแวไซนะ  สือแม  นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ใส่ความเห็น