๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0

          3 มิถุนายน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้คณะบุคลากรศูนย์วิทฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา o๗.oo น. ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: