ร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

0

7 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. 

     ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี 

      ขั้นตอนแรก คือการอัญเชิญ พระพุทธนวราชบพิตร (องค์เล็ก) และพระแสงราชศัสตรา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้อัญเชิญเข้าไปประดิษฐาน ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

     ขั้นตอนต่อไป เป็นการสวดหรือภาวนา ของแต่ละศาสนา เพื่อเป็นศิริมงคลฤกษ์ แก่ผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมพิธีเปิด

       และขั้นตอนสุดท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะพราห์ม รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมงาน ได้ทำการบวงสรวงสักการะพระพรหมเจ้าที่ หลังจากนั้นมีการสวดมนต์ของพระสงฆ์ในพิธี

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว ยังมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ ให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมและรวมรับประทานอาหารเที่ยง ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: