โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและกรรมการสถานศึกษา

0

     กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมี นายสไว ชินพงษ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธาน พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: