กิจกรรม “เสวนายามเช้า”กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศึกย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ศว.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ หอประชุมกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ภายใต้ชื่อ “Morning Talk สภากาแฟเหลียวหลังแลหน้า กับ Fandom บางนรา” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม นายทศพล สวัสดิสุข นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ธัชธรรม์ ณ สงขลา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายทหาร) นายกูเซ็ง ยะวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ โดย หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะส่วนราชการต่างๆ พร้อมรับชมการแสดงบนเวที ชุดปักษ์ใต้บ้านเรา นักแสดงจากโรงเรียนนราสิกขาลัย การแสดงแฟชั่นผ้าไทยผ้าถิ่น โดยมีนายแบบนางแบบ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมการแสดงฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่นในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สำหรับการจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ในครั้งต่อไป กอรมน.จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกัน เป็นกันเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ

ใส่ความเห็น