การพัฒนาหลักสูตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

            การพัฒนาหลักสูตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจผู้รับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นการนำเสนอผลงานและวัฒนธรรมทางวิชาการ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 4) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นผู้นำเสนอ โดยมี นางสาวสีตีปาตีเมาะ มะลานะ ผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ช่วยการนำเสนอผลงานดังกล่าว ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น