การประชุมติดตามและประสานแผน

0

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครูผู้ช่วย  หัวหน้าส่วนวิชาการฯ เข้าร่วมการรายงานผล การประชุมติดตามและประสานแผนการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม บี.พี.แกรนทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: