ร่วมงานทำบุญตักบาตรฯ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 26 มิถุนายน 2566

0

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  พร้อมด้วยบุคลากร ศว.นราธิวาส ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมงานทำบุญตักบาตรฯ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ณ บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: