คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์ฯ เยี่ยมเยือน ศว.นราธิวาส

          ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ที่ทุกท่านสละเวลาจากภาระกิจ (การประชุม กศน.สัญจร) เพื่อมาเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศว.นราธิวาส ในการปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้การเดินทางจะมีอุปสรรค ฝนตก ลมแรง แค่ไหน.. คณะผู้บริหารศูนย์วิทย์ฯ ยังมุ่งมั่นเดินทางมาให้กำลังใจ ชาว ศว.นราธิวาส ที่อยู่ใต้สุดแดนสยาม.. 

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.
ภาพกิจกรรมนำคณะผู้บริหารดูงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นราธิวาส
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น