Month: July 2022

NARASci Arduino Robot Challenge

     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้จัดการแข่งขัน NARASci Arduino Robot Challenge ภายใต้ โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home  มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week INNOTECH 2022)     จัดแข่งขันในวันที่ 17...

ROV E-Sport Sci-Tech PNU

สามารถ scan QR-Code และกรอกแบบฟอร์มการรับสมัครได้เลย เตรียมทีมให้พร้อม รับสมัครตั้งแต่วันวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 รับจำนวนจำกัด  #แล้วเจอกัน  #ผู้จัดการทีมกับคนแข่งเป็นคนเดียวกันได้

ประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตามบริบทพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับด้านการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์ฯ เยี่ยมเยือน ศว.นราธิวาส

          ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ที่ทุกท่านสละเวลาจากภาระกิจ (การประชุม กศน.สัญจร) เพื่อมาเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศว.นราธิวาส ในการปฏิบัติหน้าที่...

ประชุมผู้บริหาร (กศน.สัญจร)

         วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. "คนไทยทุกคน...