เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

0
ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการศึกษา และนางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: