เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น