เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Focus Group ) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Application ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น